ورزش واليبال ورزش واليبال .

ورزش واليبال

قوانين ورزش واليبال

واليبال

قوانين واليبال

زمين بازي

طول زمين ۱۸ و عرض آن ۹ متر مي‌باشد و فارغ از هر گونه برجستگي يا فرورفتگي است.
زمين توسط خطوطي به عرض ۵ سانتيمتر علامت گذاري مي‌شود. اين اندازه‌گيري از گوشه زمين است.
خطي به عرض ۵ سانتيمتر ميان خطوط كناري در زير طور كشيده شده است و زمين را به دو قسمت مساوي تقسيم مي‌كند و به اسم خط مركزي شناخته مي‌شود.
خطوطي به طول ۹ و عرض ۵ متر در ۳ متري خط مركزي بطور موازي كشيده شده است و به عنوان خط پايان شناخته مي‌شود. منطقه حمله به خط مركزي محدود است.
در هر قسمت زمين، منطقه سرويس توسط دو خطوط به طول ۱۵ و عرض ۵ سانتيمتر مشخص شده و در بيست سانتيمتري خط پايان و عمود بر آن قرار گرفته است. يكي از اين خطوط در امتداد خط كناري و ديگري در ۳ متري سمت چپ خط كناري راست قرار گرفته است.

حداقل درجه حرارت زمين سرپوشيده ۱۰ درجه است.

تور

طول تور ۵/۹ و عرض آن ۱ متر است. و از سوراخ‌هاي مربع شكلي به ضلع ۱۰ سانتيمتر تشكيل شده است. پارچه‌اي از جنس كتاني به ضخامت ۵ سانتيمتر به لبه بالايي تور دوخته شده است.
ارتفاع تور از مركز زمين ۴۳/۲ متر است. تعيين ارتفاع تور براي خردسالان و نوجوانان به عهده مجمع ملي گذاشته مي‌شود. هر دو انتهاي تور از زمين به يك فاصله هستند و نبايد حتي ۲ سانتيمتر بالاتر از اندازه مقرر باشند.
پارچه اي از جنس كتاني كه عرض آن ۵ سانتيمتر بوده و سفيد رنگ مي‌باشد، در كناره‌هاي تور و عمود بر لبه‌هاي آن كشيده مي‌شود.

بازي واليبال

‌واليبال بازي ساده‌اي است و قابل اجرا براي تمام گروه‌هاي سني در داخل يا خارج خانه مي‌باشد. در بسياري از مناطق جهان به عنوان يكي از اساسي‌ترين ورزش‌هاي تفريحي و در مناطق ديگر به عنوان يكي از ورزش‌هاي رقابتي شناخته شده است. اين ورزش نه تنها يكي از بازي‌هاي خوب محسوب مي‌شود بلكه ورزش پرورشي جالبي براي ورزشكاران، شناگران و بازيكنان ساير رشته‌هاي ورزشي مي باشد و احتياج به پرش، چابكي، سرعت، واكنش و تنظيم حركات در وقت تعيين شده دارد. به طور اساسي واليبال به تنيس تشبيه شده است ولي تفاوتي كه وجود دارد اين است كه:

در واليبال هيچ يك از بازيكنان انفرادي بازي نمي‌كنند و توپ را از روي تور رد نمي‌كنند.
هر تيمي مي‌تواند قبل از گذراندن توپ از روي تور و فرستادن آن به سوي تيم ديگر ۳ بار ضربه بزند ولي هيچ يك از بازيكنان نمي‌توانند دوبار متوالي با توپ تماس يابند (استثنا در مورد دفاع وجود دارد).
زماني بازي شروع مي‌شود كه توپ توسط يكي از بازيكنان واقع در قسمت راست قطاع دايره خط پشتي سرو مي‌شود.
هر تيم داراي شش بازيكن مي‌باشد، به طوري كه ۳ تن از بازيكنان در خط پشتي و ۳ تن ديگر در خط جلويي قرار مي‌گيرند.
هر تيم تلاش مي‌كند كه توپ را در زمين حريف فرود آورد و اگر موفق به انجام اين كار شود، حريف را وادار به اشتباه سازد و امتياز كسب كند. تيمي كه ابتدا ۲۵ امتياز كسب كند و يا بعد از امتياز ۲۵ و با اختلاف ۲ امتياز از حريف جلو باشد و در ست پنجم اگر ۱۵ امتياز كسب كند، برنده ست مي‌شود.
فقط تيمي كه سرو مي زند امتياز كسب مي‌كند.
اگر تيمي موفق به فرود آوردن توپ در زمين حريف گردد، مسئوليت زدن سرويس را به عهده مي‌گيرد.
بازيكن به زدن سرو تا زماني كه توپ در زمين تيم او فرود آيد، ادامه مي دهد.
زماني كه توپي از طرف حريف دريافت مي‌شود، تمام بازيكنان در جهت حركت عقربه هاي ساعت چرخش انجام مي‌دهند و بازيكني كه در سمت پشتي قطاع دايره راست قرار مي‌گيرد مسئول زدن سرو مي‌شود.
اگر در هنگام زدن سرو، توپ به تور اصابت كند و در زمين خودي فرود آيد، سرويس به دست تيم مقابل مي‌افتد.
در واليبال نيز مانند ساير رشته هاي ورزشي حركت و ضد حركت وجود دارد. حركات اساسي واليبال ست و ضربه مخرب و دفاع مراحلي هستند كه در واليبال اجرا مي شوند.

volleyball rules 3 قوانين ورزش واليبال

توپ

توپ به شكل كروي و از جنس چرم است و شامل توپي لاستيكي يا ماده‌اي از اين قبيل مي‌شود. قسمت رويي آن يك رنگ است و قسمت تويي نيز بايد روشن تر باشد.

محيط : ۶۵ الي ۶۷ سانتيمتر
وزن: ۲۵۰ الي ۲۸۰ گرم

تيم‌ها

هر تيم شامل ۶ بازيكن مي‌شود.
سه بازيكن در خط جلو و سه بازيكن در خط عقب قرار مي‌گيرند.
زماني كه توپ سرو مي‌شود، سه بازيكن خط جلو بايد در جلوي بازيكنان خط عقب قرار گيرند.
بازيكن از قطاع دايره سمت راست خط عقب با يك دست سرو مي‌زند.
زماني كه توپ در زمين وارد مي‌شود، بازيكنان مي توانند براي پرتاب توپ به هر نقطه‌اي حركت كنند، حتي اجازه دارند كه براي جلوگيري از تماس توپ با زمين، به خارج از زمين بروند.
دو تيم ۶ نفري با يكديگر روبرو مي‌شوند. داور در بالاي تور قرار گرفته و ناظر بر اجراي مسابقه بوده و سوتي در دست دارد. سرداور نيز مقابل او قرار مي‌گيرد. در اينجا تيمي كه سرويس را دريافت مي‌كند، منتظر توپ مي‌شود. بازيكنان در وضعيت آماده‌باش بوده و دست‌ها، انگشتان، بازوها و پاها در حالات مطلوب قرار مي‌گيرند. بازيكنان در مركز زمين مي‌ايستند و در اين محل بيشتر حمله‌ها شكل مي‌گيرد، به طوري كه يكي از آن‌ها در نزديك تور ايستاده و بقيه بازيكنان فرم w را تشكيل مي‌دهند.

داورها و مسئولين

هر مسابقه داراي يك داور مي‌باشد كه در بالاي تور ايستاده و ناظر بر اجراي مسابقه است.
سرداور روبروي داور نشسته و در امر قضاوت به او كمك مي‌كند.
دو نفر در كنار خطوط قرار مي‌گيرند.
مانند ساير رشته هاي ورزشي مسئول ثبت امتيازات نيز حضور دارد.
حركت توپ در هوا (والي)
پاس بالاي سر، يكي از مشخص ترين عمليات واليبال است.
هرگز نبايد به توپ مشت زد، بلكه بايد آن را با دو دست پاس داد.پاس دادن از عقب نيز نشان‌دهنده همين عمل است.
پاس دادن، ست زدن و فرستادن توپ‌هاي بلند از بالاي تور صورت مي‌گيرد.
حركت توپ در هوا در پرتاب آرام توپ از بالاي تور اجرا مي‌شود.
اگر قبل از تماس با توپ دست‌ها دور شوند، توپ به وسط پيشاني برخورد خواهد كرد.

هميشه بايد به توپ نگاه كرد. ابتدا پاها را حركت داده، آن‌ها را خم كرده و بدن را در زير توپ قرار داد. به منظور حفظ تعادل و توازن يكي از پاها را به آرامي در جلوي پاي ديگر قرار داده، زانوها را خم كرده و سپس بايد تمام بدن را راست كردبه عنوان يك قانون كلي شست‌ها را در حالت اشاره به طرف عقب و بيني نگهداريد. بازوها را راحت قرار داده و تا آن جايي كه امكان دارد حركات را بسيار ساده انجام داد. شصت و دو انگشت اول به اين عمل قدرت بخشيده و بقيه انگشتان به آن جهت مي دهند.
بهترين و معمول ترين مرحله واليبال (حركت توپ در هوا) مي‌باشد. برخي معتقدند كه براي شروع تمرينات مي‌توان از بادكنك استفاده كرد. تمرين پرتاب توپ پس از پرش براي گرفتن آن بسيار موثر است و مفيد. البته هميشه پس از رسيدن توپ به نقطه اوج اين عمل را انجام دهيد.

سرويس

سرويس عملي است كه به منظور وارد كردن توپ در بازي به كار مي‌رود

واليبال ايران

ليگ برتر واليبال ايران به همت استاد ابراهيم نعمتي اولين داور جهاني واليبال ايران در سال ۱۳۵۴ تحت عنوان جام پاسارگاد در زمان رياست فرهاد مسعودي (رئيس وقت فدراسيون واليبال ايران) با شركت ۱۲ تيم در يك گروه آغاز و تيم دخانيات تهران، قهرمان شد. اين جام در سال ۱۳۵۵ با همان تعداد تيم ادامه يافت كه اين بار استقلال تهران، قهرمان شد. در سال ۱۳۵۶ مسابقات با شركت ۱۰ تيم آغاز كه به سال ۱۳۵۷ نيز كشيده شد و استقلال بار ديگر بر سكوي اول تكيه زد. در سال ۱۳۵۷ با اوج‌گيري انقلاب اسلامي ايران تشكيلات ورزش و واليبال دستخوش تغييراتي شد و ليگ برتر در دستور كار قرار نگرفت. بالاخره در اواخر سال ۱۳۶۸ با انتصاب محمدرضا يزداني‌خرم به رياست واليبال از سوي دكتر حسن غفوري‌فرد، رئيس وقت سازمان تربيت‌بدني تحولات اساسي در ساختار واليبال به وجود آمد و ليگ برتر واليبال توسط سيدرضا هدايتي، هفتمين داور جهاني واليبال كه مسئول اجرايي ليگ برتر شده بود، راه‌اندازي شد. در سال ۱۳۶۸ اولين دوره جام حذفي باشگاه‌هاي واليبال ايران در زمان پرويز خاكي رئيس وقت فدراسيون واليبال انجام گرفت كه استقلال تهران با غلبه بر تيم گنبد قهرمان شد. دوران رياست پرويز خاكي از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ بود و مسابقات واليبال ايران به صورت استاني انجام مي‌شد كه تهران قهرمان سه دوره لقب گرفت. از سال ۱۳۶۹ ليگ برتر واليبال با شركت ۱۰ تيم تحت عنوان جام فجر شروع شد و تا سال ۱۳۷۷ كه با اين نام انجام مي‌شد هر سال تعداد تيم‌ها به صورت عجيبي زياد يا كم مي شد. ۸ تيم، ۱۴ تيم، ۷ تيم، ۹ تيم و… تا اينكه در سال ۱۳۸۳ مسابقات با حضور ۱۸ تيم انجام شد.


برچسب: ، قوانين داوري واليبال، قوانين واليبال جديد، قوانين ورزش، قوانين كامل واليبال، ورزش واليبال،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۳۹:۴۵ توسط:faezeh موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :